Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

negativ

Autor:
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Fotografie
Materiál: Sklo (sklo)
Rozměr: v=24cm; š=18cm
Geografie:
   Místo vzniku: Evropa

Datace: 1931
Inventární číslo: 20.30-00578

Brno-Veveří, Janáčkovo náměstí 654/2a, dvorní průčelí Deutsche Masaryk-Volkshochschule, postavené roku 1931 podle návrhu architekta Heinricha Bluma. Stavebníkem byl Brünner Deutsches Volksbildungshaus, stavba dnes slouží FF Masarykovy univerzity jako budova N. V budově Masarykovy německé lidové školy se projevuje vliv klasicismu na koncepci moderních meziválečných administrativních budov. Nejmarkantněji jsou tyto tendence patrné v tradičním rozvržení uličního průčelí. To je tvořeno přízemním soklem s centrálním vstupem, tělem stavby a výraznou korunní římsou, která je umocněna světle omítnutou ustupující terasou posledního patra. Režné zdivo uliční fasády je členěno pouze okenním osami, z nichž vystupuje řada vysokých oken gymnastického sálu v prvním patře. Progresivněji je řešeno dvorní průčelí s celoproskleným schodišťovým rizalitem, který ukazuje dynamické linie podest a schodišťových ramen.

Součástí kolekce
Historické fotografie