Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4242

negativ

Autor:
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Fotografie
Materiál: Sklo (sklo)
Rozměr: v=18cm; š=24cm
Geografie:
   Místo vzniku: Evropa

Datace: 1935
Inventární číslo: 20.30-01234

Přefocená rukopisná závěť Ernsta Schöllera, datovaná 20.7.1935. psáno německy. Na původní obálce rkp.: 1639 Dr. Frain. Překlad: Brno 20. 7. 1935 Moje nejmilovanější Gretičko, mé nejdražší dítě Lotti, s jasnou myslí, duševně a tělesně zdráv, oznamuji vám následující přání. Je zkrátka jasné, že tělesné orgány, kterým byla dána nezničitelnost, se musí řadou let opotřebovat, aby nakonec zastavily svůj běh. Takový je přírodní zákon a nebylo by moudré ho popírat rozumem nebo pocitem smutku. Proto si přeji, až přijde můj čas, beze smutku, bez bolesti z odloučení mých nejdražších členů rodiny, odejít do neprozkoumané (neprozkoumatelné) říše k našemu Pánu. Nepřeji si žádné nekrology v novinách a chci pouze jednoduchý (text chybí, ale zřejmě pohřeb či obřad?) Nábytek, zařízení, šperky, oblečení a prádlo bylo pořízeno z prostředků mé drahé ženy a zůstane nadále jejím majetkem. Cenné papíry a jiné cennosti připadnou z poloviny mé milované choti, z poloviny mé milované dceři Lotti a až do její plnoletosti je bude spravovat má drahá Greta. Přeji vám, abyste žily ve zdraví a samozřejmě ve velké lásce, mé milované dítě by si mělo cenit velkých a vzácných ctností své drahé matky. Mělo by být postaráno o to, aby byly zachovány hroby mých drahých rodičů. Ať vás na všech vašich cestách opatruje a provází ruka Boží. Váš choť a otec Ernst Schöller

Součástí kolekce
Historické fotografie