Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

negativ

Autor:
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Fotografie
Materiál: Film (film)
Rozměr: v=17,5cm; š=23,6cm
Geografie:
   Místo vzniku: neurčené

Datace: 15.1.1942
Inventární číslo: 20.30-00044

Reichsautobahnen - německá protektorátní dálnice, která měla přes území Protektorátu Čechy a Morava spojit polskou Vratislav s Brnem a Vídní. Stavěna v letech 1939-1942, nedokončena. Stavební díl 33 - obec Neudorf v Sudetech (dnes Nová Ves u Kunčiny) - podzemní těžba pískovcových kvádrů pro vnější obložení mostů v úseku dálnice od Krasíkova (okres Ústí nad Orlicí) po Vanovice (okres Blansko) včetně velkých dálničních mostů u Linhartic a v Městečku Trnávce. Těžba probíhala od léta 1939 do května 1942 na katastrech denšních obcí Nová Ves u Kunčiny, Mladějov na Moravě a Dětřichov. Na tomto snímku pohled do šachty s výdřevou, vozíkem na kolejích důlní drážky a skupinkou mužů se svítilnami. Na původní obálce nápis RAB 91 15/I 1942, Unterirdischer Steinbruch bei Neudorf, na negativu tuší rovněž číslo 91.

Součástí kolekce
Historické fotografie