Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

negativ

Autor:
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Fotografie
Materiál: Sklo (sklo)
Rozměr: v=17,8cm; š=23,8cm
Geografie:
   Místo vzniku: neurčené

Datace: 20.8.1941
Inventární číslo: 20.30-00070

Reichsautobahnen - německá protektorátní dálnice, která měla přes území Protektorátu Čechy a Morava spojit polskou Vratislav s Brnem a Vídní. Stavěna v letech 1939-1942, nedokončena. Stavební díl 34 - kamenolom u obce Žernovník (okres Blansko). V popředí skrývka vrchních částí pískovcového ložiska rozrušených povětrnostními vlivy, v pozadí těžba pískovcových kvádrů pro vnější obložení mostů. Vpravo motorová lokomotiva Orenstein & Koppel typ MD2 odváží skrývku z kamenolomu k drtiči. Stavební práce na tomto úseku dálnice prováděla firma Hrabě & Lozovský, a.s. Praha. Kamenolom u obce Žernovník využívaly firmy Polensky & Zöllner (západní část) a Hrabě & Lozovský (východní část). Na původní obálce nápis RAB 82 a datum 28.8.1941.

Součástí kolekce
Historické fotografie