Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4242

negativ

Autor:
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Fotografie
Materiál: Sklo (sklo)
Rozměr: v=17,8cm; š=23,8cm
Geografie:
   Místo vzniku: neurčené

Datace: 28.8.1941
Inventární číslo: 20.30-00073

Reichsautobahnen - německá protektorátní dálnice, která měla přes území Protektorátu Čechy a Morava spojit polskou Vratislav s Brnem a Vídní. Stavěna v letech 1939-1942, nedokončena. Stavební díl 34 - kamenolom u obce Žernovník (okres Blansko). Východní část kamenolomu, kde prováděla těžbu pískovcových kvádrů firma Hrabě & Lozovský, a.s. Praha. Vpravo kvádry určené pro vnější obložení mostů. Lomem projíždí motorová lokomotiva Orenstein & Koppel typ MD 2 firmy Hrabě & Lozovský. V pozadí uprostřed stavební zázemí firmy Polensky & Zöllner - kancelářská budova, překladiště a sklady. Vpravo od skladů tři parní lokomotivy firmy P & Z, v pozadí stavba dálnice. Kamenolom u obce Žernovník využívaly firmy Polensky & Zöllner (západní část) a Hrabě & Lozovský (východní část). Na původní obálce nápis RAB 81 a datum 28.8.1941.

Součástí kolekce
Historické fotografie