Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

negativ

Autor:
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Fotografie
Materiál: Film (film)
Rozměr: v=23,5cm; š=17,5cm
Geografie:
   Místo vzniku: neurčené

Datace: 14.1.1942
Inventární číslo: 20.30-00143

Reichsautobahnen - německá protektorátní dálnice, která měla přes území Protektorátu Čechy a Morava spojit polskou Vratislav s Brnem a Vídní. Stavěna v letech 1939-1942, nedokončena. Detailní model oblouku a pilířů dálničního mostu (architektonické a konstrukční řešení). Určeno pro velké dálniční mosty v Linharticích a Městečku Trnávce. Boční podhled - vozovka na mostě není vidět. Detailnější záběr než na snímku 20.30-142. Původně pravděpodobně materiál stavebního ředitelství dálnice sídlícího v Moravské Třebové na Adolf Hitler Platz 1 (dnes náměstí T.G. Masaryka 1). Na původní obálce nápis RAB 104 a datum 14/I 1942, číslo 104 také tuší v rohu negativu.

Součástí kolekce
Historické fotografie