Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Měřicí přístroj

Autor: Tesla, n.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Materiál: soubor elektrotechnických materiálů (soubor elektrotech. mat.)
Technika: - (šedá)
Rozměr: d=260mm; š=142mm; v=190mm; hmot=5,2kg
Geografie:
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: kolem 1960
Inventární číslo: 19.10-01443

Malý elektronický přístroj pro měření kapacit a indukčností. Pracuje na principu rezonančním. Měřená indukčnost nebo kapacita tvoří spolu s vestavěnou indukčností nebo kapacitou kmitavý obvod, na který se přivádí vf napětí proměnného kmitočtu. Při naladění oscilátoru na kmitočet, který odpovídá rezonančnímu kmitočtu kmitavého obvodu, ukáže měřidlovestavěného elektronkového voltmetru maximální výchylku. Ladící kondenzátor oscilátoru má stupnici cejchovanou v hodnotách kapacit a indukčností, takže naměřené hodnoty odečítáme přímo pod ryskou ukazatele. Rozsah měření: indukčnost 0,02 ɥH - 10 mH v 5 rozsazích kapacita 0 pF - 0,1ɥF ve 4 rozsazích Přesnost 1,5%

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související