Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Můstek RC BK 154

Autor: Tesla, k.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Materiál: soubor elektrotechnických materiálů (soubor elektrotech. mat.; umělá hmota)
Technika: - (krémová)
Rozměr: š=148mm; d=85mm; v=103mm; hmot=0,6kg
Geografie:
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: od 1991
Inventární číslo: 19.10-01459

RC můstek je z řady školních modulů a je určen k měření odporů a kapacit. Je složen z generátoru sinusových kmitů (přibližně 1 Hz), jehož výstup je veden přes oddělovací transformátor k vlastnímu můstku. Výstup můstku je veden přes emitorový sledovač na výstupní svorky přístroje. Můstek se vyvažuje na minimální výstupní signál. Jako indikátor lze použít milivoltmetr (BK 153) nebo sledovač signálu s reproduktorem (BK 158 a BK 158). Rozsahy měření: odpory od 5 Ω do 11 MΩ kapacity od 10pF do 11 μF Měření se provád Wheatstonovým můstkem (odpory) nebo De Santyho můstkem (kapacity). Skříňka je opatřena rybinami a lze ji spojovat v pevný celek nasunutím s dalšími moduly

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související