Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Milivoltmetr BM 579

Autor: Tesla, k.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Materiál: soubor elektrotechnických materiálů (soubor elektrotech. mat.; umělá hmota)
Technika: - (hnědá)
Rozměr: š=275mm; d=308mm; v=114mm; hmot=4,1kg
Geografie:
   Místo vzniku: Česká republika (Brno, Královo Pole; Brno)
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: 20. století (80. a 90. léta 20. stol.)
Inventární číslo: 19.10-01550

Je určen pro laboratorní i provozní měření střídavých napětí od 100 μV až do 300 V v kmitočtovém rozsahu od 10 Hz do 15 MHz. Výchylka je úměrná střední hodnotě, měřidlo však udává efektivní hodnotu sinusového střídavého napětí. Dvě stupnice jsou cejchovány ve voltech a odpovídají přepínači rozsahů se stupni po 10 dB. Třetí stupnice je cejchována v dB, což je výhodné zejména proměření kmitčtových charakteristik elektronických zařízení. Úroveň 0 dB odpovídá výkonu 1 mW na odporu 600 Ω. Vysoký vstupní odpor milivoltmetru (1 MΩ) zajišťuje minimální zatěžování měřeného objektu. Oddělení obvodové země od kostry rozšiřuje aplikační možnosti přístroje o měření s plovoucí zemí. Přístroj je vybaven analogovým výstupem pro připojení přídavných zařízení, jako je zapisovač atd.

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související