Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Modulátor frekvenční TM 535 B

Autor: Tesla
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Technika: - (šedá)
Rozměr: š=230mm; d=255mm; v=190mm; hmot=5,5kg
Geografie:
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: po 1962
Inventární číslo: 19.10-00512

Frekvenční modulátor slouží k získání vysokofrekvenčního kmitočtově proměnného signálu k přímému zobrazení útlumové charakteristiky oscilografem. Skládá se z vf oscilátoru, frekvenčně modulovaného reaktanční elektronkou, jejíž reaktance se mění přiváděním pilovitého napětí časové základny oscilografu na mřížku této elektronky. Tím se mění její reaktance a tedy i kmitočet oscilátoru (který závisí na okamžité hodnotě pilovitého napětí). Rozmítavý kmitočet 2,5 MHz se vede (přes oddělovací stupeň) do směšovače, kde se směšuje s napětím měřícího generátoru, takže na výstupu směšovače získáme napětí, jehož kmitočet se mění se stejným zdvihem jako je kmitočet oscilátoru. Toto napětí se vede na vstup obvodu, jehož útlumovou charakteristiku chceme měřit. Přivede-li se výstupní napětí měřeného obvodu na vertikální zesilovač oscilografu, a na horizontální destičky pilovité napětí časové základny, objeví se na stínítku obazovky oscilografu útlumová charakteristika. Provozní údaje: kmitočtový zdvih od 0 do 75 kHz ve dvou rozsazích 15 a 75 kHz; kmitočet vlastního oscilátoru 2,5 MHz rozladitelný ± 75 kHz nebo ± 15 kHz; napájení: 120/220 V, 50 Hz, příkon 40 W

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související