Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Osciloskop TM 370

Autor: Tesla, n.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Technika: - (šedá)
Rozměr: v=345mm; š=270mm; d=195mm; hmot=11kg
Geografie:
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: po 1950
Inventární číslo: 19.10-00586

Oscilograf TM 370 se skládá z obrazovky, vertikálního dvoustupňového souměrného zesilovače, generátoru pilovitého napětí pro časovou základnu, jehož napětí se přivádí na horizontální vychylovací destičky a zdrojů pro napájení obrazovky a zesilovačů i generátoru časové základny. Na vertikální vychylovací destičky se přivádí napětí, jehož časový průběh chceme zobrazit. Elektrickým polem mezi vertikálními vychylovacími destičkami vychyluje se svazek elektronových paprsků vycházejících z katody obrazovky ve směru svislém úměrně okamžitému napětí mezi vychylovacími destičkami. Svazek elektronových paprsků se současně vychyluje ve směru vodorovném pilovitým napětím časové základny. Tím se na stínítku obrazovky zobrazí časový průběh pozorovaného napětí. Klidný obrázek pozorovaného děje dostaneme, je-li kmitočet pozorovaného napětí stejný nebo se násobek kmitočtu pilovitého napětí časové základny (při stejném kmitočtu zobrazí se 1 kmit pozorovaného napětí při, při n násobku zobrazí se n kmitů pozorovaného napětí). Jas světelné stopy na stínítku se řídí předpětím řídící mřížky obrazovky, ostrost napětím na zaostřovací anodě obrazovky. Kmitočet časové základny se mění stupňovitě změnou kapacity kondenzátorů, plynule změnou odporu reostatem. Provozní údaje: kmitočtové rozsahy zesilovačů vertikálního i horizontálního je 20 Hz až 500 kHz; citlivost vertikálního zesil. 25 m V ef/cm, horizont. zesilovače 1,5 V ef/cm; časová základna 20 Hz až 80 kHz; synchronizace časové základny vnitřní, vnější a 50 Hz ze sítě.

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související