Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Měřič mezielektrodových kapacit BM 296

Autor: Tesla, n.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Technika: - (šedá)
Rozměr: hmot=16,5kg; v=325mm; d=485mm; š=225mm
Geografie:
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: 1964
Inventární číslo: 19.10-00797

Měřič mezielektrodových kapacit TESLA BM 296 je v podstatě kompenzovaný kapacitní můstek, upravený k měření mezielektrodových kapacit (průchozí, výstupní, vstupní a uzemnění kapacity) podle ČSN 358 530. Můstek je upraven tak, aby bylo možné u elektronek s více než dvěma elektrodami vyloučit z měření kapacity, které jsou spřaženy s měřenou elektrodou, zapojí-li se elektronka vhodně do můstku (měření tzv. třípólových kapacit, nebo spojením nežádoucích kapacit se zemí). K tomu slouží speciální přípravky, které umožňují propojení všech kombinací elektrod předepsaných normou. Měřič obsahuje: vysokofrekventní generátor, kterým se můstek napájí. Indikátor nuly se skládá z laditelného rezonančního obvodu, z něhož se přivádí napětí na citlivý elektronkový voltmetr. Příslušenství: 3 přípravky pro elektronky a 2 stíněné vodiče Provozní údaje: pro měření - průchozí kapacity: 5 rozsahů od 2 x 10 na minus čtvrtou do 20 pF - paralelních kapacit: od 0 - 30 pF - doplňovací kapacity: od 0 - 36 pF Používání před získáním: v laboratořích VUT Brno

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související