Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Voltohmmetr BM 289

Autor: Tesla, n.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Technika: - (šedomodrá)
Rozměr: hmot=6kg; d=280mm; š=195mm; v=150mm
Geografie:
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: kolem 1960
Inventární číslo: 19.10-00810

Přístroj slouží k měření stejnosměrných a střídavých napětí a k měření odporů. V principu je to katodový můstek s dvojitou triodou a mikroampérmetrem mezi katodami. Před měřením se provede vyvážení můstku vynulováním na stupnici pomocí potenciometru. Měřené stejnosměrné napětí se přivádí na mřížku triody elektronky, čímž se změní vnitřní odpor triody, můstek se rozváží a mikroampérmetr ukáže výchylky. Pro měření napětí nad 300 V má přístroj zabudován dělič napětí. K měření napětí do kV slouží vysokonapěťová sonda. Střídavá napětí do 50 MHz se měří pomocí diodové sondy. Přístroj může pracovat i jako ohmmetr na principu děliče napětí, proto má voltmetr také stupnici v jednotkách odporu. Provozní údaje: rozsahy stejnosměr.: 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 V; střídavé: 3 - 10 - 30 - 100 - 300 V; kmitočtový rozsah: 20 Hz až 50 MHz. Rozsah ohmmetru 100 až 200 megaohmů Používání před získáním: v laboratořích VAAZ v Brně

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související