Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Voltmetr univerzální BM 388

Autor: Tesla, n.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Technika: - (šedá)
Rozměr: d=305mm; š=230mm; v=182mm; hmot=7kg
Geografie:
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: kolem 1955
Inventární číslo: 19.10-00825

Přístroj pro měření elektrických napětí stejnosměrných, nf, vf, uvf i pulzních, dále slouží jako indikátor nuly u střídavých můstků apod. V principu je to katodový můstek, jehož dvě větve tvoří systémy dvojité triody, druhé dvě větve jsou katodové odpory elektronky. Pokud se na mřížku jedné triody nepřivádí žádné napětí, je můstek vyvážen a mikroampérmetrem neteče žádný proud. Voltmetrem lze měřit stejnosměrné napětí obojí polarity. Při měření střídavých napětí pracuje voltmetr s diodovým usměrňovačem, buď zabudovaným v přístroji nebo v sondě, která se k voltmetru připojuje konektorem. Voltmetru lze též použít jako ohmmetru, pracujícího na principu odporového děliče, případně jako nulového indikátoru, připojí-li se paralelně k měřidlu zdroj stejnosm. stabilizovaného napětí. Voltmetrem možno měřit i symetrická a pulzní napětí. Volba funkce přístroje se uskutečňuje tlačítkovým přepínačem. Provozní údaje: rozsah voltmetru ss: 0,3 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 V, stříd. symetr.: 1 - 3 - 10 - 30 - 100 V, ohmmetru: 1 - 10 na devátou ohmů Používání před získáním: v laboratoři VAAZ Brno

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související