Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Osciloskop TM 694

Autor: Tesla, n.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Technika: - (šedá)
Rozměr: hmot=9kg; v=195mm; d=350mm; š=260mm
Geografie:
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: po 1950
Inventární číslo: 19.10-00827

Přístroj k pozorování a registraci periodických jevů nebo jiných jevů, které lze převést na el. napětí. Základní částí přístroje je obrazovka s elektrostatickým vychylováním elektronových paprsků, které vystupují z katody, procházejí mřížkou a jsou soustřeďovány a urychlovány soustavou anod. Vychylování obstarávají horizontální a vertikální destičky. Ve směru svislém je paprsek vychylován pozorovaným napětím, ve směru vodorovném pilovým napětím z vestavěného generátoru nebo napětím sinusovým. Výsledný pohyb je obrazem časového průběhu pozorovaného napětí. Dalšími částmi oscilografu jsou zesilovače vertikální a horizontální, generátor časové základny s měnitelným kmitočtem a napájecí zdroje pro žhavení a anodové napětí obrazovky. Provozní údaje: max. citlivost vert. zesilovače: 25 mV ef/cm; horizont. zesilovače: 1,5 V ef/cm; kmitočt. rozsah čas. základny: 20 Hz až 80 kHz Používání před získáním: v laboratoři VAAZ v Brně

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související