Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Osciloskop školní M 114

Autor: Tesla, n. p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Technika: - (šedozelená)
Rozměr: v=260mm; d=195mm; hmot=21,5kg; š=195mm
Geografie:
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: 1964
Inventární číslo: 19.10-00855

Přístroj je určen pro školní účely ve fyzice a elektrotechnice. Může se použít pro demonstraci vlivu magn.polí na katodové paprsky, vybíjecí křivky kondenzátorů apod. Je použitelný pro měření napětí a proudu, pro znázornění tvaru střídavého a ss proudu po usměrnění, pro ukázku charakteristik elektronek a fotočlánků, pro znázornění tlumených a netlumených oscilací apod. Sestává z jednotlivých částí vzájemně propojených a to z: univerzálního napájecího zdroje M 110, vysokonapěťového zdroje M 111, generátoru časové základny s vertikálním zesilovačem M 112 a z elektronkového přepínače M 113. Propojení jednotlivých částí se děje podle prováděného měření a demonstrace káblíky s banánky. Provozní údaje: M 110: výst. napětí stř.: 6,3 V/4A, 4 V/1 A, 12,6 V/0,5 A M 110: výst. napětí ss: 250 V/100 mA až 250 V/25 mA M 111: vertikál.citlivost: 5,5 V/cm M 112: citlivost: vyšší než 150 mV/cm M 113: frekv.přepínání: 1,5 kc/s Používání před získáním: v laboratoři elektrofakulty VUT Brno

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA