Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Generátor vysokofrekvenční BM 223 E

Autor: Tesla, n.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Materiál: soubor elektrotechnických materiálů (soubor elektrotech. mat.)
Technika: - (šedá)
Rozměr: š=490mm; d=350mm; v=450mm; hmot=48kg
Geografie:
   Místo vzniku: Česká republika (Brno, ČSSR)

Datace: 60. a 70. léta 20. století
Inventární číslo: 19.10-01108

Přístroj je oscilátor s velkou kmitočtovou i napěťovou stálostí, která se dosahuje jednak dokonalou stabilizací žhavicího i anodového napětí, jednak automatickým vyrovnáváním vysokofrkvenčního napětí. Vysokofrekvenční signál je vyveden do jednoho koayiálního výstupu přímo, do druhého přes cejchovaný plynulý a dekadický dělič. Pro modulaci vf signálu slouží vlastní RC oscilátor s přepínatelným kmitočtem. K modulaci lze použít i vněších nf signálů v rozsahu kmitočtů od 50 Hz do 15 kHz. Kmitočtový rozsah: 30 kHz až 30 MHz v šesti rozsazích. Přesnost kmitočtu ± 1%. Výstupní napětí 0,5 μV až 0,15 V; 0,2 V až 1,5 V Vnitřní modulace: 100 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 4 kHz

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související