Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Měřič šumu tranzistorů BM 436

Autor: Tesla, n.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Rozměr: š=310mm; d=240mm; hmot=8kg; v=210mm
Geografie:
   Místo vzniku: Česká republika (Brno, Královo Pole; Brno)
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: 1963
Inventární číslo: 19.10-01186

Měřící činitel šumu tranzistorů. K měření je použito generátoru harmonického signálu. Při měření se nejprve nastaví pracovní bod tranzistoru a změří se výstupní napětí při vypnutém generátoru. Pak se před výst. milivoltmetr zařadí zeslabovač 3dB, zapne se generátor a jeho výkon se nastaví tak, aby mVmetr ukazoval stejnou výchylku. Činitel šumu je přímo úměrný nastavenému výkonu generátoru. Provozní údaje: napájení 220 V, 50 Hz, rozsah měření 10, 20, 40 dB, přesnost ±5% ±1dB rozsahu

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související