Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Most na malé kapacity TM 351-G

Autor: Tesla, n.p. Pardubice
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Materiál: soubor elektrotechnických materiálů (soubor elektrotech. mat.; kov; dřevo)
Technika: - (černá)
Rozměr: š=490mm; d=340mm; v=320mm; hmot=21kg
Geografie:

Datace: kolem 1957
Inventární číslo: 19.10-01218

Přístroj je určen k měření kapacity a ztrátového činitele kondenzátorů. Obě stupnice přístroje jsou cejchovány v příslušných hodnotách, takže je čteme přímo bez přepočítávacích tabulek nebo cejchovních křivek. Most je vhodný také pro určování dielektrických vlastností izolantů v oboru akustických kmitočtů. Lze jím stanovit dielektrickou konstantu, ztrátový činitel, úhel fázového posuvu a závislost těchto vlastností navnějších vlivech např. teplotě a vlhkosti. Zapojení je v podstatě Scheringův most napájený střídavým napětím, které odebíráme nejlépe ze zdroje pevného kmitočtu TESLA TM 512, nebo z jiného vhodného generátoru. Normálem je přesný otočný kondenzátor s mokrometrickou stupnicí, cejchovanou přímo v pF od 100 do 1100 pF. Po správném vyvážení klesne výstupní napětí na nulu, což zjistíme sluchátky nebo voltmetrem pro střídavá napětí. Nejpřesněji most vyvážíme indikátorem nuly TESLA TM 622. Parametry: Rozsahy kapacit 100 pF až 1,1 μF ve 4 rozsazích Přesnost C ±0,2% z nejvyšší hodnoty příslušného rozsahu Rozmezí ztrát 0 - 56% v 11 rozsazích Napájení 2x 15V na impedanci 2 x 7 kΩ.

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související