Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Generátor signálu RC, BM344

Autor: Tesla, n.p. Brno
Instituce: Technické muzeum v Brně
Sbírka: Měřící technika
Technika: - (šedá)
Rozměr: v=225mm; hmot=10kg; d=320mm; š=270mm
Geografie:
   Lokalita nálezu/sběru: Česká republika

Datace: po 1960
Inventární číslo: 19.10-00507

RC generátor Tesla BM 344 je zdokonalený typ BM 218 A. Proto je rovněž oscilátor RC s kladnou zpětnou vazbou přes žárovku a se zápornou zpětnou vazbou přes přemostěný T článek. Kmitočtové rozsahy se dosahují změnou odporů v příčné i podélné větvi T článku. Plynulou regulaci v daném kmitočtového rozsahu provádíme dvojitým otočným kondenzátorem. Z oscilátoru napětí se přivádí přes potenciometr (plynulá regulace výstupního napětí) do koncového zesilovače, který je zapojen jako katodový sledovač. Z něho výstupní napětí se vede přes vazební kondenzátor na výstupní dělič, jímž výstupní napětí regulujeme stupňovitě, odtud pak na výstupní svorky. Napětí měříme na vstupu děliče diodovým voltmetrem. Zdokonalení spočívá hlavně ve zmenšeném zkreslení a zlepšení útlumové charakteristiky. Výstupní zdířky má tři. Svorky 1 - 2 jsou připojeny k výstupnímu děliči. Mezi svorkami 1 - 3 má dělič napětí v serii kondenzátor a k těmto svorkám lze připojit obvody se stejnosměrným napětím do 100 V. Provozní údaje: Kmitočtové rozsahy 20 - 200 Hz, 0,2 - 2 kHz, 2 - 200 kHz, 0 2 - 1,4 MHz. Přesnost kmitočtů od 20 Hz do 200 kHz je menší nebo rovná se (< =) 0,5 %. Odchylka zesílení v celém kmitočtovém rozsahu je menší než ± 1 dB. Používání před získáním: jako zdroj sinusového napětí o kmitočtech od 20 Hz do 1,4 MHz

Součástí kolekce
Měřící přístroje TESLA

Související