Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

Sbírku TMB tvoří předměty dokumentující vývoj vědy, techniky a průmyslové výroby na území Moravy a Slezska, případně v celé ČR v řadě oborů. Dominantní jsou zejména sbírky spojené s dopravou – letadla, prostředky městské hromadné dopravy, osobní automobily a motorky, ale také vojenská technika. Dalšími výraznými kolekcemi jsou výrobní stroje zvláště pro slévárenský, strojírenský a textilní průmysl, měřicí a laboratorní přístroje, filmové kamery, fotoaparáty a jiné optické přístroje, technika domácnosti, zdravotnická technika a pomůcky pro nevidomé, telekomunikační technika, počítače a řada dalších.

Samostatnou část sbírky TMB tvoří dvourozměrné dokumenty v podobě písemných pozůstalostí významných osobností vědy a techniky spjatých s Brnem a Moravou, firemních prospektů a výkresové dokumentace, fotografických a filmových materiálů a map. Součástí sbírky je i vybavení objektů technických památek (huť, vodní a větrný mlýn, kovárna, hamr a objekty opevnění). Podrobné rozdělení oborů a informace o technických památkách jsou uvedeny na internetových stránkách TMB.

Sbírky

Věda, technika a průmyslová výroba

Ve sbírce jsou zastoupeny předměty dokumentující vědu, techniku a průmyslovou výrobu v řadě oborů. Mezi trojrozměrnými předměty jsou například obráběcí a textilní stroje, nářadí a nástroje pro různá řemesla, slévárenské formy, odlitky, vodní turbíny, parní stroje, spalovací motory, automobily, motocykly, jízdní kola, tramvaje, autobusy, trolejbusy, letadla, měřící přístroje, laboratorní přístroje, mikroskopy, dalekohledy, teodolity, fotoaparáty, filmové kamery, projektory, hodiny, hrací strojky, psací stroje, počítací stroje a počítače, šicí stroje, pračky, technika domácnosti, hračky, zdravotnická technika, pomůcky pro nevidomé, rozhlasové a televizní přijímače, telefony, magnetofony, vojenská technika, pistole, pušky, nože a mnoho dalších. Součástí sbírky je i vybavení objektů technických památek (huť, vodní a větrný mlýn, kovárna, hamr a objekty opevnění).Podrobné rozdělení oborů a informace o technických památkách jsou uvedeny na internetových stránkách TMB www.technicalmuseum.cz. Samostatnou část sbírky tvoří speciální dokumenty dvourozměrné, v podobě fotografií, filmů, stereodiapozitivů, firemních prospektů, plakátů, map a výkresů, včetně pozůstalostí významných osobností. Z hlediska zastoupených materiálů ve sbírce dominují běžně užívané druhy kovů, dřeva a plastů, méně pak papír, keramika, sklo a další.