Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4278

Historické fotografie
Počet položek v kolekci: 3566
08.09.2022 / Technické muzeum v Brně

Historické fotografie

Kolekce Historické fotografie – obor 20.30

Tato kolekce představuje úplnou specializovanou databázi dosud zpracovaných historických negativů a pozitivů ze sbírky Technického muzea v Brně, obsahující fotografické snímky z období 1918–1970. Po obsahové stránce zde můžete najít záběry brněnské funkcionalistické architektury, významných výrobních podniků a jejich produkce, zdravotnických, vzdělávacích a kulturních zařízení, dopravních prostředků a staveb ad. Kromě Brna a Moravy se ve sbírce nacházejí také snímky ze zahraničí. Materiálově lze snímky rozdělit na negativy na skle nebo plochém filmu, skleněné diapozitivy a pozitivy na fotografickém papíru.

Specializovaná veřejná databáze kolekce historických negativů a pozitivů je na rozdíl od ostatních typů sbírek zveřejněna jako úplná, nikoliv výběrová. V současnosti obsahuje 3361 záznamů z celkových 7000 položek této sbírky. Zahrnuje strukturované údaje, které jsou výsledky původního výzkumu realizovaného kurátorkou sbírky ve spolupráci s dalšími specialisty. Umožnuje zpřístupňovat strukturované informace o výše popsaných jevech jako zdroj pro další výzkum či konečnému uživateli v plně otevřeném režimu.

S digitalizací historických negativů a pozitivů jsme začali v roce 2012 v rámci interního výzkumného programu č. 3/VaV/OVAT/2012 Zpracování kolekce historických negativů. V té době jsme používali pro evidenční záznamy snímků program Demus-Fotoarchiv, v roce 2018 jsme přešli na program Museion. Snímky jsou chráněny vodoznakem Technického muzea v Brně, v případě zájmu o použití reprodukčního práva ke snímkům je třeba postupovat dle pokynů na webových stránkách TMB.

Specializovaná veřejná databáze „Historické fotografie z oborové sbírky TMB z let 1918–1970“ vznikla na základě Institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technického muzea v Brně poskytované Ministerstvem kultury ČR.