Prezentační portál muzejních sbírek


aktuální počet sbírkových předmětů: 4242

Technické výkresy
Počet položek v kolekci: 522
02.10.2023 / Technické muzeum v Brně

Technické výkresy

Kolekce digitalizovaných technických výkresů Tato kolekce představuje digitalizované výkresy ze sbírky Technického muzea v Brně. Jedná se o výrobní a stavební výkresy z počátku 20. století. Materiálově lze výkresy rozdělit na originály na pauzovacím papíru, originály na kartonu, kopie pořízené světlotiskem apod.

Specializovaná veřejná databáze kolekce digitalizovaných technických výkresů je na rozdíl od ostatních typů sbírek zveřejněna jako úplná, nikoliv výběrová. Postupně v následujících letech zde budou zvečejněny digitalizáty celého této sbírky, která zahrnuje cca 9000 ks výkresů. Zahrnuje strukturované údaje, které jsou výsledkem práce kurátorů oborů, ve kterých jsou výkresy vedeny. Umožnuje zpřístupňovat strukturované informace jako zdroj pro výzkum či konečnému uživateli v plně otevřeném režimu.

S digitalizací sbírky technických výkresů jsme v TMB začali v roce 2023, kdy se nám podařilo z finančních prostředků z Národního plánu obnovy pořídit velkoplošný skener pro formát A0 s možností skenování knih (knižní kolébka) a současně datové úložiště NAS pro archivaci digitalizovaného sbírkového fondu. Jedná se o projekt NPO - Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I - Digitalizace 2D předmětů sbírkového a knižního fondu TMB. Identifikační číslo projektu je 134V731000005.

Kopie skenů jsou odpovídajícím způsobem upraveny a zmenšeny, aby byly publikovatelné na webu. Archivovány jsou v originálním rozlišení. Digitalizáty jsou chráněny vodoznakem Technického muzea v Brně, v případě zájmu o použití reprodukčního práva k výkresům je třeba postupovat dle pokynů na webových stránkách TMB.

Kolekce digitalizovaných technických výkresů z oborové sbírky TMB vzniká za podpory financí z Národního plánu obnovy, programu 13473 - Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek Ministerstva kultury ČR.